บริษัท ธาส เอ็นจิเนียริ่ง บิส จำกัด อุปกรณ์ IT , NETWORK , COMPUTER ,CCTV
1   1
WWW.TAS-ENGBIZ.COM

|

HOME

|

PRODUCT

|

EQUIPMENT

|

DESIGN

|

INSTALLATION

|

ABOUT  US

|

CONTACT  US

|

จำหน่ายอุปกรณ์และออกแบบระบบ IT , NETWORK , COMPUTER ,CCTV,INTERNET

 กล้องวงจรปิดราคาถูก
t9

+ PC COMPONENT
+ NOTEBOOK
+ SERVER
+ PRINTER
+ PROJECTOR
+ CCTV
+ SCANNER
+ NETWORK

t9

+ CABLING SYSTEM
+ SOFTWARE
+ DISPLAY CARD
+ HARDDISK

t9

+ MAINBOARD
+ MONITOR
+ OPTICAL DRIVE 
+ PC ACCESSORIES 
+ UPS

 
 
 
 
 
 

 

  ข้อมูลบริษัท บริษัท ธาส เอ็นจีเนียริ่ง บิส จำกัด
  ประเภทกิจการ บริษัท
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135554000257
  วันจดทะเบียน 10/01/2011
  สภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
  ทุนจดทะเบียน 4000000
  ที่ตั้ง 4/47 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  ประเภทธุรกิจ การติดตั้ง การออกแบบ พัฒนาปรับปรุง จัดซื้อจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก
  โทรศัพท์ 02-9021129