บริษัท ธาส เอ็นจิเนียริ่ง บิส จำกัด อุปกรณ์ IT , NETWORK , COMPUTER ,CCTV
1   1
WWW.TAS-ENGBIZ.COM

|

HOME

|

PRODUCT

|

EQUIPMENT

|

DESIGN

|

INSTALLATION

|

ABOUT  US

|

CONTACT  US

|

จำหน่ายอุปกรณ์และออกแบบระบบ IT , NETWORK , COMPUTER ,CCTV,INTERNET

   กล้องวงจรปิดราคาถูก
t9

+ PC COMPONENT
+ NOTEBOOK
+ SERVER
+ PRINTER
+ PROJECTOR
+ CCTV
+ SCANNER
+ NETWORK

t9

+ CABLING SYSTEM
+ SOFTWARE
+ DISPLAY CARD
+ HARDDISK

t9

+ MAINBOARD
+ MONITOR
+ OPTICAL DRIVE 
+ PC ACCESSORIES  
+ UPS

 
 
 
 
 
 

 

             CABLE  LAN           CABLE   CCTV           FIBER  CABLE         DIGITAL  TIMER
vc ป v
az jh kj a
cx mj sa mn
       
        VGA  SPLITTER             LAN  HEAD            HARD  DISK  POWERSUPPLY CCTV
po cx qa gf
y pl es dd
gh hj k ki